Krakowski Teatr Tańca od samego początku prowadzi szeroką działalność edukacyjną.
W sezonie 2017/2018 w stałych grupach działających przy Teatrze szkoliło się ponad 100 tancerzy.
Ponadto organizowane są kursy, cykle i warsztaty poświęcone różnym zagadnieniom i technikom. W wakacyjnym cyklu "Pocztówka z tancerzami", obejmującym prawie 30 dni warsztatów, z 6 pedagogami do tej pory wzięło udział ponad 80 uczestników.

Zachęcamy do zapoznania się ze stałą ofertą edukacyjną Teatru obejmującą kształcenie w zamkniętych grupach na kilku poziomach zaawansowania - Adepci oraz trzymiesięczny kurs tańca współczesnego dla osób początkujących - Grupa START.
Zapraszamy do współpracy - nabór uzupełniający na semestr letni potrwa do 11 do 13 lutego 2019 roku. Szczegółowe informacje w zakładce Adepci.