Krakowski Teatr Tańca powstał w 2008 roku. Obecnie Teatr współtworzy tandem artystyczny Eryk Makohon i Paweł Łyskawa oraz grupa niezależnych tancerzy.

Krakowski Teatr Tańca do marca 2015 roku działał przy Nowohuckim Centrum Kultury (od 2014 roku w ramach utworzonego tam przez Eryka Makohona Krakowskiego Centrum Choreograficznego). Obecnie formalnie funkcjonuje jako stowarzyszenie.

Teatr przez wiele lat pracował w oparciu o długoletni proces, rezygnując z pracy projektowej, koncentrując się na zespołowym, długotrwałym poszukiwaniu w przeróżnych, czasem bardzo odległych dziedzinach, sięgając także do polskiej tradycji teatralnej. Obecnie ze względu na zmiany organizacyjne, brak stałego finansowania Krakowski Teatr Tańca zaprasza do stałej współpracy tancerzy niezależnych, w aspekcie artystycznym funkcjonujących także samodzielnie.

Przez wiele lat Teatr wypracował trzy podstawowe filary własnej działalności, artystyczną, edukacyjną oraz impresaryjną. Ta ostatnia aktualnie ze względu na brak własnej sceny została ograniczona do organizacyjnego (dostęp do studia tanecznego) i promocyjnego wspierania młodych tancerzy i choreografów.

Teatr posiada w swoim dorobku ponad dwadzieścia spektakli, scenicznych, ulicznych oraz realizowanych w przestrzeniach nieteatralnych. Trudno jednoznacznie określić estetykę Teatru. Ze względu na architektoniczne wykształcenie jego Twórcy krytycy jako wyróżnik podkreślają częste operowanie obrazami, plastykę spektakli budowaną światłem oraz architekturą ciała i ruchu. Eryk Makohon jako twórca bardzo często sięga także po zagadnienia związane z preekspresją i ciało-umysłem.

Krakowski Teatr Tańca regularnie bierze udział w najważniejszych wydarzeniach artystycznych oraz festiwalach w Polsce i zagranicą. Tancerze Krakowskiego Teatru Tańca, także we współpracy z Teatrem KTO, regularnie biorą udział także w wydarzeniach i działaniach ulicznych (m.in. w ramach Nocy Poezji), a także eksperymentalnych realizacjach scenicznych (m.in. Operacja Opera - we współpracy z Operą Królewską w Oslo). Prowadzą także własną pracę pedagogiczną, ucząc w instytucjach kultury i szkołach tańca w Krakowie i w Polsce, oraz podczas warsztatów w wielu ośrodkach w kraju. Zdobywają nagrody także za własne spektakle solowe oraz zespołowe, które powstają w ramach ich samodzielnych inicjatyw artystycznych.

Od wielu lat Krakowski Teatr Tańca oraz jego twórcy są rozpoznawalnymi popularyzatorami tańca oraz organizatorami wydarzeń związanych z tańcem i dziedzinami pokrewnymi.

Paweł Łyskawa i Krakowski Teatr Tańca są twórcami oraz realizatorami projektu "Ani słowa! Odbiór niewerbalnych wytworów kultury" który został zrealizowany we wsparciu Narodowego Centrum Kultury. Ponad 500 uczniów wzięło udział w cyklu wykładów i prezentacji spektakli teatru tańca. Podobny projekt Teatr zrealizował ze studentami, we współpracy z Katedrą Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W sezonie 2014/2015 Eryk Makohon, Paweł Łyskawa wspólnie z Anną Królicą zrealizowali autorski projekt prezentacji tańca " Goodbye Superman. Mężczyzna w polskiej choreografii" - cykl prezentacji spektakli polskich twórców, który uzyskał wsparcie Instytutu Muzyki i Tańca, w ramach programu "Scena dla Tańca".

Eryk Makohon i Paweł Łyskawa są inicjatorami i pomysłodawcami wielu wydarzeń, które teraz realizowane są w mniej lub bardziej zmienionej formie przez Krakowskie Centrum Choreograficzne. Festiwal Tańca Współczesnego SPACER, Konkurs Choreograficzny 3…2…1…T ANIEC, projekt "Premiera w Centrum", BalletOFFFestival, Pracownia METAfizyczna to idee zapoczątkowane w ramach Krakowskiego Teatru Tańca. Teraz przejęte i realizowane przez pracowników Krakowskiego Centrum Choreograficznego.

W ramach stałej działalności edukacyjnej Teatr prowadzi grupy tańca współczesnego na czterech poziomach zaawansowania. W sezonie 2015/2016 w grupach Adeptów działających przy Teatrze uczy się ponad 100 tancerzy - amatorów. Ponadto działa eksperymentalny teatr Nowy Format. Teatr skupia wokół siebie tancerzy i performerów, wywodzących się z grup adeptów, działających przy Krakowskim Teatrze Tańca. W praktyce Nowy Format stara się wykraczać poza tradycyjnie rozumiany teatr tańca, oscylując wokół pokrewnych dyscyplin. Obok działań ruchowych grupa koncentruje się na pracy z tekstem, słowem oraz improwizacją ruchową, stanowiącą obok tekstu punkt wyjścia do budowania postaci, ale także struktur ruchowych, przenoszących tekst na poziom komunikacji niewerbalnej. Pedagogami Teatru są Paweł Łyskawa i Eryk Makohon.

Najnowsze realizacje artystyczne Krakowskiego Teatru Tańca to "Estra i Andro" w reżyserii Eryka Makohona - spektakl uliczny, którego premiera odbyła się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych w Krakowie oraz "Nesting" w choreografii Idana Cohena. Spektakl powstał w ramach programu "Zamówienia choreograficzne 2015", organizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. Premiera spektaklu odbyła się w Kraków Congress Centre oraz Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie oraz "Glamour", po raz pierwszy prezentowany 28 kwietnia 2016 w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie.

W sezonie 2015/2016 KTT jako partner Agencji Artystycznej Kameny współrealizował także projekt edukacyjny dla młodzieży "Wspólny Front", finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie jest partnerem w projekcie "Wehikuł czasu", również organizowanym przez Agencję Kameny i MKiDN. Efektem projektu będzie dwupłytowe wydanie dvd z muzyką Feliksa Nowowiejskiego w wykonaniu Sinfoni Varsovia pod batutą Sebastiana Perłowskiego (dwa balety - "Król Wichrów" i "Malowanki małopolskie") oraz ruchową realizacją tej muzyki w wykonaniu Krakowskiego Teatru Tańca i studentów Wydziału Teatru Tańca.

W okresie kwiecień - wrzesień 2016 Krakowski Teatr Tańca jako jeden z czterech partnerów realizuje projektu "V4 Young Dance Talents", organizowany przez Central Europe Dance Theatre w ramach programu Visegrad Fund's Standard Grants. Podczas konferencji poświęconej edukacji tanecznej stworzony zostanie program nauczania młodych tancerzy, który realizować będą pedagodzy tańca z Polski, Czech, Węgier i Słowacji. Programem objęte zostaną grupy tancerzy, z czterech, wymienionych wyżej, krajów.