Aktualne

"Rollercoaster. Kolekcjonerzy wrażeń"
Autorski cykl kuratorski Eryka Makohona i Pawła Łyskawy, realizowany przez Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie.
Pierwsza edycja cyklu uzyskała wsparcie Instytutu Muzyki i Tańca, w ramach programu "Scena dla Tańca 2018".
W edycji 2019 zaplanowane jest poszerzenie programu prezentacji tańca o rozbudowane działania edukacyjne, koordynowane przez Alicję Muller, krytyczkę i teoretyczkę tańca.
termin realizacji: od września 2018
"Dzieci tłumaczą nam świat"
Autorski projekt Pawła Łyskawy, realizowany w ramach stypendium twórczego Miasta Krakowa, w dziedzinie animacji i edukacji kulturalnej.
Projekt objął realizację autorskiego programu edukacyjnego z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. w Krakowie. W ramach pierwszego etapu dzieci uczestniczyły w odbiorze poszczególnych wytworów kultury (taniec, film, teatr, sztuki wizualne). W drugim etapie,współtworzyły spektakl teatralno - taneczny.
"Artystyczne podróże" stanowiły punkt wyjścia do rozmów o marzeniach, przyjaźni i oczywiście sztuce. Na tych właśnie zagadnieniach opierały się tworząc własny spektakl. Głównym narzędziem wykorzystywanym w spektaklu jest ruch, taniec i muzyka.
Celem projektu jest kontakt dzieci (o utrudnionym dostępie do kultury) ze sztuką. Rozbudzenie ich wrażliwości, wzbogacenie świata wyobraźni. Jest także pretekstem do bycia razem, współuczestnictwa, zachętą dzielenia się emocjami, które często bywają tłumione. Jednym z celów jest także budowanie samodzielności dzieci w odbiorze sztuki, poprzez wyposażenie ich w określone narzędzia. Wspieranie indywidualności i zachęcanie do wyrażania własnego zdania, opartego także na odczuciach i emocjach.
Projekt finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
termin realizacji: maj 2018 - marzec 2019
pedagodzy: Paweł Łyskawa, Paulina Dziuba, edukatorzy Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Hippolyte et Aricie"
Eryk Makohon i Paweł Łyskawa, na zaproszenie Capelli Cracoviensis, jednego z organizatorów festiwalu Opera Rara, stworzyli ruch sceniczny do opery "Hippolyte et Aricie", w międzynarodowym składzie twórców i wykonawców.

Sjaron Minailo - reżyseria, scenografia
Marek Toporowski - dyrygent
Eryk Makohon - choreografia
Paweł Łyskawa - asystent choreografa
Maarten Warmerdam - światło
Szymon Komarnicki - asystent reżysera
MAJERNIK Bartek Kamiński - fryzury
Artystyczna Alternatywa Szkoła wizażu i stylizacji - makijaż
Eamonn Mulhall/Nathan Vale - Hippolyte
Nika Gorič - Aricie
Michaela Selinger - Phedre
Sylwia Olszyńska - Diane
Joanna Radziszewska-Sojka - Oenone
Jerzy Butryn - Theseus
Maciej Drużkowski - Arcas
Aleksander Kunach - Tisiphone
Guillaume Delpech Figiel - Mercure
Łukasz Klimczak - Pluton
Piotr Kwinta - Neptun
Michał Czerniawski, Piotr Windak, Przemysław Bałka - Parki
Anna Zawisza - Le Grande Pretresse
Agnieszka Latała - taniec
Franciszek Cygan - chłopiec
Orkiestra Festiwalowa Kraków na historycznych instrumentach
Chór Capelli Cracoviensis
premiera: 31 stycznia 2019
organizatorzy: Krakowskie Biuro Festiwalowe, Capella Cracoviensis
foto: EDYTA DUFAJ