NAJBLIŻSZE SPEKTAKLE

"MY|WY" chor. Eryk Makohon
8 marca 2019, godz. 18.00, Instytut Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu (Studio na Grobli)

"MY|WY" chor. Eryk Makohon
16 marca 2019, godz. 19.00, Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK w Bytomiu

"Glamour" chor. Eryk Makohon
15 kwietnia 2019, Teatr Studio w Warszawie w ramach Sceny Tańca Studio

"Glamour" chor. Eryk Makohon
28 kwietnia 2019, godz. 19.00, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie