Follow us!

WROĆ do KALENDARZA

  1. pl
  2. en
02 sierpnia 2023

Adepci Krakowskiego Teatru Tańca - nabór na sezon 2023/24

Zapraszamy do grup Adeptów Krakowskiego Teatru Tańca w sezonie 2023/24!

Krakowski Teatr Tańca działa od 27 lat. Jest rozpoznawalny i doceniany w mieście, w kraju i zagranicą. Swoją wszechstronną działalnością artystyczną, edukacyjną i impresaryjną, stymuluje lokalne społeczności i buduje środowisko tańca. Organizuje wydarzenia i produkuje spektakle, które obejrzały dziesiątki tysięcy widzów.Krakowski Teatr Tańca od lat edukuje setki tancerzy, amatorów i zawodowców. I to właśnie edukacja stanowi jeden z najważniejszych filarów jego działań.
 
IDEA
Adepci Krakowskiego Teatru Tańca to grupy stałych słuchaczy, zainteresowanych ciągłym, systematycznym rozwojem języka ekspresji ruchowej. Szkolenie odbywa się poprzez regularną praktykę w formie lekcji ruchowych. Głównym „językiem” pracy jest szeroko rozumiany taniec współczesny. Nawiązujemy do takich estetyk, technik i kodów ruchowych, jak: polska technika tańca współczesnego, taniec modern, taniec fizyczny, release, improwizacja, taniec klasyczny i inne. Kluczowe zagadnienia w procesie edukacji to: ciało jako medium, wiedza ucieleśniona, relacja ciała i umysłu, funkcjonalność, organiczność, pogłębianie techniki i świadomości.
 
ORGANIZACJA PRACY
Pracujemy z osobami pełnoletnimi, bez górnego limitu wiekowego i bez zdrowotnych przeciwwskazań do wysiłku fizycznego.
Praca w grupach Adeptów odbywa się w systemie akademickim – została podzielona na dwa semestry – zimowy oraz letni. Zajęcia rozpoczną się 2 października 2023 i potrwają do 21 czerwca 2024. Każda z grup pracuje dwa razy w tygodniu, w ramach 85 minutowych lekcji tańca.
Optymalizując rozwój każdego Adepta i każdej Adeptki minimalizujemy rotację uczestników i uczestniczek w grupach – dołączenie do grup możliwe jest wyłącznie w październiku (semestr zimowy) oraz w lutym (semestr letni). Deklaracja uczestnictwa w zajęciach jest semestralna!
 
GRUPY
W sezonie 2023/24 utworzymy 6 grup, na sześciu poziomach zaawansowania:
Adepci 1A – tancerze początkujący z niewielkim doświadczeniem oraz absolwenci Grupy START
Adepci 1B – tancerze początkujący z minimum rocznym doświadczeniemGrupy początkujące adresowane są do osób rozpoczynających kontakt z tańcem współczesnym, ale posiadających już znajomość podstawowych elementów i terminologii techniki. Warunkiem uczestnictwa w tej grupie jest ukończenie kursu (grupa START) lub co najmniej roczny kontakt z tańcem współczesnym (szkolenia, kursy, warsztaty itp.)
 
Adepci 2A – tancerze średniozaawansowani
Adepci 2B – tancerze średniozaawansowani
Grupy średniozaawansowane dedykowane są osobom z kilkuletnim doświadczeniem w tańcu współczesnym, posiadającym w znacznym stopniu rozwiniętą technikę, świadomość ciała, znających terminologię technik tańca współczesnego, chcących poszerzać i pogłębiać zdobyte wcześniej umiejętności poprzez realizację bardziej złożonych zadań ruchowych, fraz choreograficznych a także podstawowych założeń wyrazowych, improwizacyjnych i kreacyjnych.
 
Adepci 3A – tancerze zaawansowani
Adepci 3B – tancerze zaawansowani oraz tancerze Krakowskiego Teatru Tańca
Grupy zaawansowane skupiają osoby z wieloletnim doświadczeniem w tańcu współczesnym i posiadające w wysokim stopniu rozwiniętą technikę i świadomość ciała, także kondycję, warunki fizyczno-mentalne, umiejętności interpretacyjne i doświadczenie sceniczne. Zaawansowanie przejawiać się tu musi nie tylko w umiejętnościach psycho-ruchowych, ale też samodzielności w rozwiązywaniu stawianych problemów ruchowych i podejmowaniu zadań scenicznych, umiejętności pracy solowej, gotowości do pracy w grupie oraz bardzo wysokim stopniu samodyscypliny, regularności i higieny pracy tancerza. Istotne jest także zorientowanie na pogłębianie rozwoju własnego przez uczestniczenie w aktywnościach, szkoleniach, projektach poza studiem, kreację własnych projektów artystycznych.W grupie 3B istotą pracy jest wykorzystanie bardzo złożonych zadań ruchowych, długich sekwencji choreograficznych i zadaniach interpretacyjnych. Celem jest ugruntowanie i głęboka praktyka zdobytych wcześniej umiejętności. W grupie spotkać się mogą zarówno tancerze zawodowi jak i amatorzy cechujący się szczególnie wysokim poziomem zaawansowania. W grupie praktykują także tancerze Krakowskiego Teatru Tańca.
*Praca na lekcji mimo że odbywa się w grupie, wobec innych uczestników, jest indywidualną pracą w konfrontacji z własnym ciałem. Zachęcamy do nieporównywania się z innymi i nie kategoryzowania swoich umiejętności. Podział na grupy zaawansowania ma charakter pomocniczy, który umożliwia bardziej efektywną pracę i konsekwentny rozwój uczestników i uczestniczek. Nie ma jednego klucza rozwoju, dlatego nie ma z góry założonego czasu który Adept/Adeptka powinien/powinna spędzić w danej grupie.
 
 
 
 
MOTYW PRZEWODNI
Przestrzeń – jako motyw przewodni działalności Krakowskiego Teatru Tańca w sezonie 2023/24 pobrzmiewać będzie w zagadnieniach realizowanych w ramach grup Adeptów. Przyjrzymy się przestrzeni w skali mikro, odnosząc ją do ciała i jego architektury (płaszczyzn, warstw, trójwymiarowości) oraz w skali makro, traktując ją jako sieć relacji ciała z innymi ciałami i otoczeniem. Przestrzeń potraktujemy dosłownie i metaforycznie. W ramach działalności Adeptów chcielibyśmy zbudować WSPÓLNĄ PRZESTRZEŃ pracy, rozmowy, debaty. Po raz pierwszy zaprosimy do studia także widzów - semestr zimowy, zakończy bowiem seria studyjnych lekcji pokazowych każdej z grup.Natomiast semestr letni zakończą projekty artystyczne, które planujemy zrealizować z wszystkimi grupami, w różnych PRZESTRZENIACH w konwencji spaceru.I choć doświadczenia performatywne będą ważną częścią procesu edukacji to jego sedno stanowić będą lekcje techniki tańca.
W sezonie 2023/24 nowością będzie cykl wykładów, otwartych dla wszystkich grup Adeptów. Wykłady odbywać się będą w naszym studiu i poświęcone będą historii tańca współczesnego/teatru tańca, tańcowi współczesnemu w Polsce, spacerom performatywnym (linkując je do motywu przewodniego sezonu), kompozycji oraz zagadnieniom, które sami wskażecie jako interesujące. Wykłady poprowadzą zaproszeni Goście.
 
OPŁATA
W sezonie 2023/24 cena miesięcznego karnetu wynosi 250 zł.
 
MIEJSCE
Wszystkie zajęcia odbywają się w studiu Krakowskiego Teatru Tańca, ul. Grzegórzecka 69, II piętro (obok Teatru Variete).
 
PEDAGODZY
Eryk Makohon – twórca i lider Krakowskiego Teatru Tańca. Prodziekan bytomskiego Wydziału Teatru Tańca oraz wykładowca Wydziału Reżyserii Dramatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Twórca kilkudziesięciu spektakli. Autor projektów o charakterze edukacyjnym oraz wielu wydarzeń artystycznych, w tym festiwali, konkursów i cyklów prezentacji tańca współczesnego. Tancerz Śląskiego Teatru Tańca (2003-2005). Współpracuje z miejskim Teatrem KTO - jest twórcą ruchu w spektaklach z kilku ostatnich sezonów, pokazywanych i nagradzanych na wielu festiwalach teatralnych na całym świecie. Jako choreograf Krakowskiego Teatru Tańca jest laureatem prestiżowych nagród (w tym krakowskiej nagrody teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego). Eryk Makohon był kuratorem programu prezentacji tańca “Goodbye Superman! Mężczyzna w polskiej choreografii”, obecnie współtworzy cykl “Rollercoaster. Kolekcjonerzy wrażeń” w krakowskiej Cricotece. W ostatnich latach realizował projekty artystyczne we współpracy między innymi z Central Europe Dance Theatre, Sinfonią Varsovią i Agencją Artystyczną Kameny, ICE Kraków Congress Centre, Akademią Sztuk Performatywnych w Pradze, Capellą Cracoviensis, Instytutem Promocji Kultury Polskiej, Teatrem Groteska i wieloma innymi. Pomysłodawca i założyciel Krakowskiego Centrum Choreograficznego.
 
Paweł Łyskawa - pedagog, tancerz, choreograf i producent. Lider Krakowskiego Teatru Tańca. Absolwent Wydziału Teatru Tańca Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie oraz wiedzy o kulturze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest laureatem krakowskiej nagrody teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego oraz krakowskiej giełdy teatralnej (wspólnie z zespołem pod kierunkiem Wojtka Farugi). Stypendysta Miasta Krakowa w 2018 roku oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2020. Kurator całorocznego programu prezentacji tańca "Rollercoaster. Kolekcjonerzy wrażeń", organizowanego przez Krakowski Teatr Tańca oraz Cricotekę. Jako animator, producent i współorganizator współpracował z niemal wszystkimi największymi instytucjami kultury w Krakowie oraz z wieloma instytucjami i organizacjami z całego kraju. Z powodzeniem realizuje także projekty o zasięgu międzynarodowym (Visegrad Fund, Creative Europe). Jako tancerz i aktor współpracował z wieloma reżyserami i choreografami, między innymi Idanem Cohenem, Janem Peszkiem, Cezarym Tomaszewskim, Henrikiem Kaalundem, Jerzym Stuhrem, Waldemarem Raźniakiem, Wojciechem Farugą, Jerzym Zoniem, Jackiem Łumińskim, Anną Konjetzky, Ayrin Ersoz, Michałem Kotańskim. Jako choreograf współpracuje z Teatrem im. Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz Teatrem im. W. Horzycy w Toruniu. Od siedemnastu lat na stałe współpracuje z Erykiem Makohonem w ramach Krakowskiego Teatru Tańca.
 
Agnieszka Bednarz-Tyran - tancerka, choreografka, wykładowczyni akademicka. Obecnie wykładowczyni Tańca Współczesnego Zakładu Tańca Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Absolwentka Wydziału Teatru Tańca Akademii Sztuki Teatralnej w Krakowie, w której była wykładowczynią Techniki Tańca Współczesnego w latach (2015-2022). Od paru lat prowadzi badania dotyczące holistycznych metod pracy z ciałem i ich wpływu na tworzenie spektakli z zakresu teatru-tańca oraz sztuki tańca. Tańczyła na scenach Polski i świata m.in. Brazylii, Włoch, Hiszpanii, Słowenii, Litwy, Rosji, Niemiec i Węgier. Jest współtwórczynią wielokrotnie nagradzanych i docenionych spektakli teatru tańca takich jak: „Projekt: 3 Siostry”, „Heimsuchung”, „Operculum – looking for heimat” czy „Jestem Helena”. Miała przyjemność współpracować z takimi twórcami jak Maciej Kuźmiński w spektaklu „Różnica i Powtórzenie”, Cezary Tomaszewski w koncercie performatywnym „Piosenki o Miłości i Śmierci”, Jacek Łumiński „Święto wiosny…100 lat później” (spektakl realizowany we współpracy z grupą Kwadrofonik oraz Lubelskim Teatrem Tańca) oraz „Kocham tylko i wyłącznie całym sercem nie-rozłącznie Magdalenę”. W sierpniu 2016 roku współtworzyła razem z Jackiem Łumińskim spektakl „Whiplash” realizowany przez tancerzy LDTX Beijing Comany w Pekinie. Prezentowany m.in. w Operze Narodowej oraz na Festiwalu Guangzhou. W 2017 roku w teatrze Tańca i Ruchu ROZBARK miała miejsce premiera jej autorskiego spektakl teatru tańca „Let it be – poBYT zorganizowany”. Od 2018 roku współpracuję z Teatrem Muzycznym Castello gdzie pełni funkcję choreografki. Jej najnowsza praca tworzona w kooperacji z Krakowskim Teatrem Tańca oraz z reżyserką i choreografką Katarzyną Kostrzewą to solo/monodram „Liberi”.
 
Yelyzaveta Tereshonok - tancerka oraz performerka, pochodząca z Ukrainy. Od 2014 roku aktywnie współpracuje z międzynarodowymi zespołami tanecznymi oraz teatralnymi, między innymi z cyrkami z Peru, Chile i Francji. Brała udział w produkcjach filmowych w Indiach oraz Malezji. Jako performerka występowała w spektaklach ukraińskich, polskich, węgierskich oraz hiszpańskich choreografów. Tańczyła w projektach Krakowskiego Teatru Tańca, prezentowanych w ramach programu „Rollercoaster, młodzi kreatorzy wrażeń”, w krakowskiej Cricotece. W 2022 realizowała z Krakowskim Teatrem Tańca instalację performatywną „Okno Holenderskie” oraz spektakl „Translacje”. W 2023 roku ukończyła Intensive Summer Dance Academy w Budapeszcie. Studiuje na Wydziale Instytutu Kultury na Uniwersytecie Jagiellońskim (na kierunku Laboratorium Kultury Współczesnej).
 
Sławomir Juszczak - tancerz, fizjoterapeuta. Absolwent kierunku Taniec (specjalność: aktor teatru tańca) Zakładu Tańca na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Absolwent krakowskiej AWF na kierunku fizjoterapia. Certyfikowany terapeuta Manipulacji Powięzi © według Stecco (FM). We własnych poszukiwaniach twórczych inspiruje się systemami ciała według metody Body-Mind Centering oraz Polską Techniką Tańca Współczesnego Jacka Łumińskiego. W październiku 2022 odbył rezydencję choreograficzną w ramach Przestrzeni Sztuki Białystok, w ramach której badał układ szkieletowy w kontekście tańca współczesnego. Jego duet z Antoniną Dąbrowską „boneXposed” wygrał open call na pokaz performance na dwóch festiwalach w sierpniu 2023: DO Festival w Gdańsku i Zukunft Tanzt we Frankfurcie nad Menem. Obecnie realizuje autorskie projekty oparte na eksplorowaniu układu szkieletowego w tańcu współczesnym. Występował w spektaklu „Translacje” (2023) w chor. Eryka Makohona, „Matryca” (2023) w chor. Michała Przybyły, „Bóbzmaszyny” (2023) w chor. Bartłomieja Mieszczaka, „Acis&Galatea” (2022) w reż. Aleksandry Dziurosz i chor. Janusza Skubaczkowskiego, „Jadwiga” (2020) w chor. Agaty Stodolskiej.
 
Patrycja Marszałek - absolwentka aktorstwa Akademii Sztuk Teatralnych na Wydziale Teatru Tańca. Ukończyła XXX Liceum Ogólnokształcące w klasie Taneczno-Teatralnej. Brała udział w licznych warsztatach, między innymi z Iwoną Olszowską czy Jackiem Owczarkiem. Uczy modern jazz, high heels oraz tańca współczesnego. Wystąpiła w dwóch spektaklach dyplomowych: „Mokosz” w reżyserii Eryka Makohona oraz „Do jutra, do jutra!” w reżyserii Macieja Sajura. Współpracuje z Teatru Odruchu, z którym zrealizowała spektakl „karma.”, nagrodzony Grand Prix na Tyskich Spotkaniach Teatralnych. Jako tancerka Krakowskiego Teatru Tańca wystąpiła w spektaklach „Duży Książę” oraz „Takarazuka camp”.
 
Agnieszka Kramarz - Absolwentka Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu, Akademii Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w Krakowie. W latach 2015-2017 tancerka w rzeszowskim Teatrze Tańca O.de.la. Szkoliła się pod okiem takich pedagogów jak m.in: Sylwia Hefczyńska- Lewandowska, Jacek Łumiński, Janusz Skubaczkowski, Eryk Makohon, Maciej Kuźmiński i wielu innych wybitnych tancerzy i choreografów. Występowała w spektaklach “Zimowy Pogrzeb” (reż. P. Bułka i P. Kania), “Flying Fish” (chor. Ferenc Feher), “Łagodna”, “Ogrody Przyjemności” i “Wyprawa na Żmirłacza” (chor. Marta Bury), “Translacje” i “Takarazuka Camp” (chor. Eryk Makohon) oraz w etiudach “Niebieskie Migdały” (chor. Agata Jędrzejczak”, “Spotkanie” (chor. Agnieszka Ferenc), “marne próby” (chor. Agnieszka Kramarz), oraz w licznych projektach scenicznych czy telewizyjnych.
 
ZGŁOSZENIA
Wszystkie osoby zainteresowane dołączeniem do grup Adeptów proszone są o przesłanie informacji zawierającej dotychczasowe doświadczenie taneczne.Zgłoszenia należy przesyłać na adres: krakowskiteatrtanca@o2.pl. Liczba miejsc jest ograniczona.UWAGA! Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem do grupy. Przyjęcie do grupy odbywa się na podstawie praktycznego sprawdzenia umiejętności kandydatka/kandydatki w trakcie lekcji naborowej (na podstawie lekcji naborowej pedagodzy zaproponują grupę na poziomie zaawansowania odpowiadającym umiejętnościom kandydata lub kandydatki).Lekcje naborowe odbywają się w pierwszym tygodniu zajęć, 2 – 6 października 2023. Informację z konkretną datą lekcji zostanie wysłana w wiadomości zwrotnej.
 
grafika: Weronika Wawryk
zdjęcie: Katarzyna Machniewicz