Follow us!

Adepci

 

Grupy Adeptów KTT to grupy stałych słuchaczy skupionych wokół Krakowskiego Teatru Tańca, zainteresowanych ciągłym, systematycznym procesem, obejmującym rozwój języka ekspresji ruchowej. Kluczowe zagadnienia wspomnianej pracy to między innymi poszukiwanie znaczenia ciała jako medium, podmiotu oraz przedmiotu sztuki, a także zgłębiania istoty ciało-umysłu, wiedzy ucieleśnionej, rozwijanie scenicznej obecności, ruchowej prawdy i wyrazistości, a także poszukiwanie relacji pomiędzy formą a organicznością.

Proces szkolenia odbywa się głównie poprzez stałą, regularną praktykę w formie lekcji ruchowych, w których ogromne znaczenie ma równoległe kształtowanie możliwości i świadomości ciała oraz umiejętności wykorzystania mentalnego impulsu działania, "wyzwalającej" koncentracji i ścisłej relacji ciało-umysł.

Głównym "językiem" ruchowym jest szeroko rozumiany taniec współczesny, odwołujący się do takich estetyk, technik i kodów ruchowych jak taniec modern, taniec klasyczny, polska technika tańca współczesnego, taniec fizyczny, release, improwizacja i inne.

Kluczowymi założeniami pracy w Adeptach jest programowość i laboratoryjność procesu w którym bezkompromisowy nacisk kładziony jest na systematyczność, także autoanalizę, indywidualne stymulowanie progresu. Istotne są również higiena pracy tancerza, punktualność, pogłębianie koncentracji. Lekcje choć na ogół stanowią odrębne całości, stanowią programowo zakomponowaną ścieżkę rozwojową. Z tak zakomponowanego programu nie da się/nie można korzystać wybiórczo. Stąd zamknięty charakter stałych grup z minimalizowaną rotacją uczestników i proces edukacji rozłożony na konkretne poziomy zaawansowania.

 

Stałymi pedagogami Adeptów są Eryk Makohon, Paweł Łyskawa, Magdalena Skowron, Agnieszka Skorut oraz Agata Jędrzejczak. Zajęcia odbywają się w sześciu stałych grupach, w studiu Krakowskiego Teatru Tańca, ul. Grzegórzecka 69 (obok Teatru Variete).

 
  1. pl
  2. en