Follow us!

Adepci

 

Adepci Krakowskiego Teatru Tańca to grupy stałych słuchaczy, zainteresowanych ciągłym, systematycznym rozwojem języka ekspresji ruchowej. Szkolenie odbywa się poprzez regularną praktykę w formie lekcji ruchowych. Głównym „językiem” pracy jest szeroko rozumiany taniec współczesny. Nawiązujemy do takich estetyk, technik i kodów ruchowych, jak: polska technika tańca współczesnego, taniec modern, taniec fizyczny, release, improwizacja, taniec klasyczny i inne. Kluczowe zagadnienia w procesie edukacji to: ciało jako medium, wiedza ucieleśniona, relacja ciała i umysłu, funkcjonalność, organiczność, pogłębianie techniki i świadomości.
 
ORGANIZACJA PRACY
Pracujemy z osobami pełnoletnimi, bez górnego limitu wiekowego i bez zdrowotnych przeciwwskazań do wysiłku fizycznego.
Praca w grupach Adeptów odbywa się w systemie akademickim – została podzielona na dwa semestry – zimowy oraz letni. W sezonie 2023/24 zajęcia rozpoczną się 2 października 2023 i potrwają do 21 czerwca 2024. Każda z grup pracuje dwa razy w tygodniu, w ramach 85 minutowych lekcji tańca.
Optymalizując rozwój każdego Adepta i każdej Adeptki minimalizujemy rotację uczestników i uczestniczek w grupach – dołączenie do grup możliwe jest wyłącznie w październiku (semestr zimowy) oraz w lutym (semestr letni). Deklaracja uczestnictwa w zajęciach jest semestralna!
 
GRUPY
W sezonie 2023/24 utworzymy 6 grup, na sześciu poziomach zaawansowania:
 
Adepci 1A – tancerze początkujący z niewielkim doświadczeniem oraz absolwenci Grupy START
Adepci 1B – tancerze początkujący z minimum rocznym doświadczeniem.
Grupy początkujące adresowane są do osób rozpoczynających kontakt z tańcem współczesnym, ale posiadających już znajomość podstawowych elementów i terminologii techniki. Warunkiem uczestnictwa w tej grupie jest ukończenie kursu (grupa START) lub co najmniej roczny kontakt z tańcem współczesnym (szkolenia, kursy, warsztaty itp.)
 
Adepci 2A – tancerze średniozaawansowani
Adepci 2B – tancerze średniozaawansowani
Grupy średniozaawansowane dedykowane są osobom z kilkuletnim doświadczeniem w tańcu współczesnym, posiadającym w znacznym stopniu rozwiniętą technikę, świadomość ciała, znających terminologię technik tańca współczesnego, chcących poszerzać i pogłębiać zdobyte wcześniej umiejętności poprzez realizację bardziej złożonych zadań ruchowych, fraz choreograficznych a także podstawowych założeń wyrazowych, improwizacyjnych i kreacyjnych.
 
Adepci 3A – tancerze zaawansowani
Adepci 3B – tancerze zaawansowani oraz tancerze Krakowskiego Teatru Tańca
Grupy zaawansowane skupiają osoby z wieloletnim doświadczeniem w tańcu współczesnym i posiadające w wysokim stopniu rozwiniętą technikę i świadomość ciała, także kondycję, warunki fizyczno-mentalne, umiejętności interpretacyjne i doświadczenie sceniczne. Zaawansowanie przejawiać się tu musi nie tylko w umiejętnościach psycho-ruchowych, ale też samodzielności w rozwiązywaniu stawianych problemów ruchowych i podejmowaniu zadań scenicznych, umiejętności pracy solowej, gotowości do pracy w grupie oraz bardzo wysokim stopniu samodyscypliny, regularności i higieny pracy tancerza. Istotne jest także zorientowanie na pogłębianie rozwoju własnego przez uczestniczenie w aktywnościach, szkoleniach, projektach poza studiem, kreację własnych projektów artystycznych.W grupie 3B istotą pracy jest wykorzystanie bardzo złożonych zadań ruchowych, długich sekwencji choreograficznych i zadaniach interpretacyjnych. Celem jest ugruntowanie i głęboka praktyka zdobytych wcześniej umiejętności. W grupie spotkać się mogą zarówno tancerze zawodowi jak i amatorzy cechujący się szczególnie wysokim poziomem zaawansowania. W grupie praktykują także tancerze Krakowskiego Teatru Tańca.
 
MOTYW PRZEWODNI
Przestrzeń – jako motyw przewodni działalności Krakowskiego Teatru Tańca w sezonie 2023/24 pobrzmiewać będzie w zagadnieniach realizowanych w ramach grup Adeptów. Przyjrzymy się przestrzeni w skali mikro, odnosząc ją do ciała i jego architektury (płaszczyzn, warstw, trójwymiarowości) oraz w skali makro, traktując ją jako sieć relacji ciała z innymi ciałami i otoczeniem. Przestrzeń potraktujemy dosłownie i metaforycznie. W ramach działalności Adeptów chcielibyśmy zbudować WSPÓLNĄ PRZESTRZEŃ pracy, rozmowy, debaty. Po raz pierwszy zaprosimy do studia także widzów - semestr zimowy, zakończy bowiem seria studyjnych lekcji pokazowych każdej z grup.Natomiast semestr letni zakończą projekty artystyczne, które planujemy zrealizować z wszystkimi grupami, w różnych PRZESTRZENIACH w konwencji spaceru.I choć doświadczenia performatywne będą ważną częścią procesu edukacji to jego sedno stanowić będą lekcje techniki tańca.
W sezonie 2023/24 nowością będzie cykl wykładów, otwartych dla wszystkich grup Adeptów. Wykłady odbywać się będą w naszym studiu i poświęcone będą historii tańca współczesnego/teatru tańca, tańcowi współczesnemu w Polsce, spacerom performatywnym (linkując je do motywu przewodniego sezonu), kompozycji oraz zagadnieniom, które sami wskażecie jako interesujące. Wykłady poprowadzą zaproszeni Goście.
 
OPŁATA
W sezonie 2023/24 cena miesięcznego karnetu wynosi 250 zł.
 
MIEJSCE
Wszystkie zajęcia odbywają się w studiu Krakowskiego Teatru Tańca, ul. Grzegórzecka 69, II piętro (obok Teatru Variete).
 
PEDAGODZY
Kadrę pedagogiczną grup Adeptów stanowią liderzy oraz tancerki i tancerze Krakowskiego Teatru Tańca: Eryk Makohon, Paweł Łyskawa, Agnieszka Bednarz - Tyran, Agnieszka Kramarz, Patrycja Marszałek, Yelyzaveta Tereshonok, Sławomir Juszczak
  1. pl
  2. en