Follow us!

  1. pl
  2. en

ARCHIWUM

 

Archiwum Krakowskiego Teatru Tańca zostało przygotowane przez Pawła Łyskawę, wieloletniego tancerza, menagera i lidera Teatru, w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Kultura w sieci".  

Archiwum obejmuje historię Teatru, analizę spektakli, materiały prasowe, filmy i zdjęcia. Stanowi punkt wyjścia do dalszych prac archiwalnych, które w konsekwencji mają doprowadzić do wydania publikacji, poświęconej Krakowskiemu Teatrowi Tańca. 

"Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura w sieci"