Follow us!

-

Recenzje:

Translacje są spektaklem o przepisywaniu – dźwięku na obraz, języka na ruch, muzyki na taniec. Są spotkaniem g/Głuchych i słyszących tancerek/tancerzy i performerek/performerów – różnych perspektyw i sposobów odbioru świata. Ze zderzenia różnych modeli komunikacji powstawały etiudy oparte na poszukiwaniu wspólnego sposobu porozumiewania się za pomocą tańca. Jednym z punktów wyjścia do eksplorowania ruchu był polski język migowy. W jaki sposób interpretować ruchem język, który sam w sobie jest ruchem?
 
Translacje to proces, w którym twórcy skupili się na czerpaniu ze wzajemnej obecności. Praca przybrała formę wspólnych warsztatów prowadzonych przez Patrycję Jarosińską i Eryka Makohona wokół doświadczania dźwięku różnymi zmysłami i poszukiwaniu pozajęzykowego porozumienia za pomocą ruchu. Jego wynikiem jest spektakl oparty na wzajemnych relacjach ruchu, muzyki i wizualizacji.
 
 
Organizator: Krakowski Teatr Tańca
Choreografia: Eryk Makohon
Współpraca choreograficzna: Patrycja Jarosińska
Obsada: Patrycja Jarosińska, Sławomir Juszczak, Agnieszka Kramarz, Paweł Łyskawa, Paulina Olszewska, Yelyzaveta Tereshonok
Muzyka: Piotr Peszat
Tłumaczenie PJM: Bożena Nowak, Jakub Studziński
Producentka: Izabela Zawadzka
Identyfikacja graficzna projektu: Weronika Wawryk
premiera: 15 grudnia 2022
Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Dobrze, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Małopolski Instytut Kultury, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

 

Alicja Muller, (Nie)przekładalności, TEATRALNY.PL 

Translacje

  1. pl
  2. en