Follow us!

WROĆ do KALENDARZA

  1. pl
  2. en
15 września 2022

Adepci - nabór uzupełniający

Krakowski Teatr Tańca ogłasza nabór uzupełniający do grup Adeptów w sezonie 2022/23!Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami!
 
Grupy Adeptów KTT to grupy stałych słuchaczy skupionych wokół Krakowskiego Teatru Tańca, zainteresowanych ciągłym, systematycznym procesem, obejmującym rozwój języka ekspresji ruchowej. Kluczowe zagadnienia wspomnianej pracy to między innymi poszukiwanie znaczenia ciała jako medium, a także zgłębiania istoty ciało-umysłu, rozwijanie scenicznej obecności, wyrazistości, a także poszukiwanie relacji pomiędzy formą a organicznością.
Proces szkolenia odbywa się głównie poprzez stałą, regularną praktykę w formie lekcji ruchowych, w których ogromne znaczenie mają - kształtowanie świadomości ciała oraz umiejętności wykorzystania mentalnego impulsu do działania; koncentracja i ścisła relacja ciała i umysłu. Głównym "językiem" ruchowym jest szeroko rozumiany taniec współczesny. Kluczowymi założeniami pracy w Adeptach jest programowość i laboratoryjność procesu w którym bezkompromisowy nacisk kładziony jest na systematyczność, także autoanalizę, indywidualne stymulowanie progresu. Istotne są również higiena pracy tancerza, punktualność, pogłębianie koncentracji. Lekcje choć na ogół stanowią odrębne całości, stanowią programowo zakomponowaną ścieżkę rozwojową. Z tak zakomponowanego programu nie da się/nie można korzystać wybiórczo. Stąd zamknięty charakter stałych grup z minimalizowaną rotacją uczestników i proces edukacji rozłożony na konkretne poziomy zaawansowania.
 
Pedagogami Adeptów są Eryk Makohon, Paweł Łyskawa, Magda Niedzielska, Agata Jędrzejczak i Agnieszka Ferenc.
 
Cena miesięcznego karnetu dla grup Adeptów (zajęcia dwa razy w tygodniu) to 220 zł. Wszystkie zajęcia odbywają się w studiu Krakowskiego Teatru Tańca, ul. Grzegórzecka 69 (obok Teatru Variete)
 
 
ADEPCI 1
Grupa początkująca z doświadczeniem. Adresowana jest do osób rozpoczynających kontakt z tańcem współczesnym, ale posiadających już znajomość podstawowych elementów i terminologii techniki. Warunkiem uczestnictwa w tej grupie jest ukończenie kursu (grupa START) lub co najmniej kilkumiesięczny kontakt z tańcem współczesnym (szkolenia, kursy, warsztaty itp.)
Zajęcia odbywają się we wtorki i piątki, w godzinach 17.55-19.20
 
ADEPCI 2
Grupa średniozaawansowana. Dedykowana jest osobom z kilkuletnim doświadczeniem w tańcu współczesnym, posiadającym w znacznym stopniu rozwiniętą technikę, świadomość ciała, znających terminologię technik tańca współczesnego, chcących poszerzać i pogłębiać zdobyte wcześniej umiejętności poprzez realizację bardziej złożonych zadań ruchowych, fraz choreograficznych a także podstawowych założeń wyrazowych, improwizacyjnych i kreacyjnych.
Zajęcia odbywają się w poniedziałki i czwartki, w godzinach 17.55-19.20.
 
ADEPCI 3
Grupa zaawansowana.
Dedykowana jest osobom z wieloletnim doświadczeniem w tańcu współczesnym i posiadającym w wysokim stopniu rozwiniętą technikę i świadomość ciała, także kondycję, warunki fizyczno-mentalne, umiejętności interpretacyjne i doświadczenie sceniczne. Zaawansowanie przejawiać się tu musi nie tylko w umiejętnościach psycho-ruchowych, ale też samodzielności w rozwiązywaniu stawianych problemów ruchowych i podejmowaniu zadań scenicznych, umiejętności pracy solowej, gotowości do pracy w grupie oraz bardzo wysokim stopniu samodyscypliny, regularności i higieny pracy tancerza. Istotne jest także zorientowanie na pogłębianie rozwoju własnego przez uczestniczenie w aktywnościach, szkoleniach, projektach poza studiem, kreację własnych projektów artystycznych. Istotą pracy w tej grupie jest wykorzystanie bardzo złożonych zadań ruchowych, długich sekwencji choreograficznych i zadaniach interpretacyjnych. Celem jest ugruntowanie i głęboka praktyka zdobytych wcześniej umiejętności. W grupie spotkać się mogą zarówno tancerze zawodowi jak i amatorzy cechujący się szczególnie wysokim poziomem zaawansowania. W grupie praktykują także tancerze Krakowskiego Teatru Tańca.
Zajęcia odbywają się w poniedziałki i czwartki, w godzinach 19.30-20.55
 
JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?
Wszystkich zainteresowanych dołączeniem do grup Adeptów prosimy o:1. Wysłanie maila na adres krakowskiteatrtanca@o2.pl. Mail powinien zawierać informacje o dotychczasowym doświadczeniu tanecznym.2. W odpowiedzi otrzymają Państwo wiadomość z informacją o sugerowanym dla Państwa poziomie grupy i terminem lekcji naborowej, która jest obowiązkowa (umożliwi weryfikację umiejętności. Na podstawie zajęć zostaną Państwo na stałe przypisani do odpowiedniej grupy Adeptów).
 
Lekcje naborowe odbędą się pomiędzy 3 a 6 października 2022. Koszt lekcji naborowej to 40 zł (w przypadku kontynuacji, kwota ta zostanie odliczona od ceny miesięcznego karnetu)
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt.