Follow us!

WROĆ do KALENDARZA

  1. pl
  2. en
09 września 2020

Nabór do grup Adeptów Krakowskiego Teatru Tańca, sezon 2020-2021

Krakowski Teatr Tańca ogłasza nabór uzupełniający do grup Adeptów KTT w sezonie 2020/2021. Lekcje naborowe odbędą się w dniach 29 września 2020 – 2 października 2020, w studiu KTT.
 
Grupy Adeptów KTT to grupy stałych słuchaczy skupionych wokół Krakowskiego Teatru Tańca. Powstały dla osób zainteresowanych ciągłym, systematycznym rozwojem języka ekspresji ruchowej. Kluczowe zagadnienia tego procesu to m.in.: poszukiwanie znaczenia ciała jako medium, podmiotu oraz przedmiotu sztuki, zgłębianie istoty ciało-umysłu, wiedzy ucieleśnionej, rozwijanie scenicznej obecności, ruchowej prawdy i wyrazistości, a także poszukiwanie relacji pomiędzy formą a organicznością.
 
Proces szkolenia odbywa się przede wszystkim poprzez stałą, regularną praktykę w formie lekcji ruchowych. Ogromne znaczenie ma w nich równoległe kształtowanie możliwości i świadomości ciała oraz umiejętności wykorzystania mentalnego impulsu działania, „wyzwalającej” koncentracji i ścisłej relacji ciało–umysł. Głównym „językiem” ruchowym jest szeroko rozumiany taniec współczesny, odwołujący się do takich estetyk, technik i kodów ruchowych, jak: taniec modern, taniec klasyczny, polska technika tańca współczesnego, taniec fizyczny, release, improwizacja i inne.
 
Cena miesięcznego karnetu dla grup Adeptów (zajęcia dwa razy w tygodniu) to 150 zł.
Wszystkie zajęcia odbywają się w studiu Krakowskiego Teatru Tańca, ul. Grzegórzecka 69 (obok Teatru Variete). 
 
Adepci 1
Grupa początkująca z doświadczeniem:Adresowana jest do osób rozpoczynających kontakt z tańcem współczesnym, ale znających już podstawowe elementy i terminologię techniki. Warunkiem uczestnictwa w tej grupie jest ukończenie kursu (grupa START) lub udokumentowany, co najmniej roczny kontakt z tańcem współczesnym (szkolenia, kursy, warsztaty itp.)
Obejmuje dwie grupy 1A i 1B
Grupa 1A pracuje w poniedziałki i czwartki, w godz. 18.00-19.20
Grupa 1B pracuje we wtorki i piątki, w godz. 18.00-19.20
 
Adepci 2
Grupa średniozaawansowana:
Przeznaczona jest dla osób z kilkuletnim doświadczeniem w tańcu współczesnym, które mają w znacznym stopniu rozwiniętą technikę, świadomość ciała, znają terminologię technik tańca współczesnego i które chcą poszerzać oraz pogłębiać zdobyte wcześniej umiejętności, realizując bardziej złożone zadania ruchowe, frazy choreograficzne, a także podstawowe założenia wyrazowe, improwizacyjne i kreacyjne.
Obejmuje trzy grupy 2A i 2B.
Grupa 2A pracuje we wtorki i czwartki, w godz. 19.40-21.00
Grupa 2B pracuje we wtorki i czwartki, w godz. 21.20-22.40
 
Adepci 3
Grupa zaawansowana:
Dla osób z wieloletnim doświadczeniem w tańcu współczesnym, mających w wysokim stopniu rozwiniętą technikę i świadomość ciała, także kondycję, warunki fizyczno-mentalne, umiejętności interpretacyjne i doświadczenie sceniczne. Zaawansowanie przejawiać się tu musi nie tylko w umiejętnościach psycho-ruchowych, ale też samodzielności w rozwiązywaniu stawianych problemów ruchowych i podejmowaniu zadań scenicznych, umiejętności pracy solowej, gotowości do pracy w grupie oraz bardzo wysokim stopniu samodyscypliny, regularności i higieny pracy tancerza. Istotne jest także zorientowanie na pogłębianie własnego rozwoju przez uczestniczenie w aktywnościach, szkoleniach, projektach poza studiem, kreację własnych projektów artystycznych.Istotą pracy w tej grupie jest wykorzystanie bardzo złożonych zadań ruchowych, długich sekwencji choreograficznych i zadań interpretacyjnych. Celem jest ugruntowanie i głęboka praktyka zdobytych wcześniej umiejętności. W grupie spotkać się mogą zarówno tancerze zawodowi jak i amatorzy cechujący się szczególnie wysokim poziomem zaawansowania. W grupie praktykują także tancerze Krakowskiego Teatru Tańca.
Grupa 3 pracuje w poniedziałki i w środy, w godzinach 19.40-21.00
 
 
Zgłoszenia:
Wszystkie osoby zainteresowane dołączeniem do grup Adeptów proszone są o przesłanie krótkiej informacji zawierającej dotychczasowe doświadczenie taneczne. 
Zgłoszenia należy przesyłać na adres: krakowskiteatrtanca@o2.pl.Liczba miejsc ze względu na sytuację związaną z epidemią COVID-19 jest bardzo ograniczona.
 
W związku z narzuconym na czas pandemii rygorem sanitarnym, wprowadzone zostały dodatkowe zasady uczestnictwa w zajęciach oraz zasady korzystania z obiektu. Bardzo prosimy o szczegółowe  zapoznanie się z wytycznymi i bezwzględne przestrzeganie wszystkich zasad. Osoby, które nie będą stosowały się do wymogów sanitarnych zostaną usunięte z grupy.
 
1. W zajęciach mogą brać udział jedynie osoby zdrowe, bez żadnych dolegliwości. Wszelkiego typu choroby przewlekłe (alergie, duszności itp.) powinny być zgłaszane. Udział w zajęciach jest równoznaczny z deklaracją braku jakichkolwiek przeciwskazań zdrowotnych.
2. Na zajęcia należy przyjść w stroju do ćwiczeń. Szatnia służy jedynie do zostawienia butów, odzieży wierzchniej oraz toreb i plecaków.
3. Do szatni wchodzimy pojedynczo. W pomieszczeniu mogą przebywać równocześnie maksymalnie dwie osoby (po dwóch stronach parawanu).  
4. Do budynku można wejść najwcześniej na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, a najpóźniej na 2 minuty przed, tak, by każda grupa zdążyła w 10 minut zostawić rzeczy w szatni i wejść na salę.
5. W szatniach i w studio znajdują się płyny do dezynfekcji, prosimy o dezynfekcję dłoni przed i po zajęciach.
6. Po zakończonych zajęciach każdy z uczestników jest zobowiązany do opuszczenia budynku najpóźniej do 10 minut po zakończonej lekcji.
7. P każdych zajęciach podłoga w studio jest dezynfekowana. 
 
UWAGA! Osoby wracając z dużych wydarzeń (wesela, duże zgrupowania ludzi), obarczonych ryzykiem zarażenia proszone są o zachowanie szczególnych środków ostrożności oraz rozsądne podejmowanie decyzji dotyczących uczestnictwa w zajęciach w danym okresie.
 
Za definicję kontaktu bezpośredniego SANEPID uznaje bezpośredni kontakt fizyczny lub przebywanie z chorym twarzą w twarz na odległość poniżej 2 metrów. Prosimy o maksymalne ograniczanie kontaktów bezpośrednich podczas zajęć!