Follow us!

WROĆ do KALENDARZA

  1. pl
  2. en
13 września 2021

Nabór uzupełniający do grup Adeptów Krakowskiego Teatru Tańca

Krakowski Teatr Tańca ogłasza nabór uzupełniający do grup Adeptów KTT w sezonie 2021/2022 (semestr zimowy). Lekcje naborowe odbywają się 29 i 30 września, w studiu Krakowskiego Teatru Tańca (ul. Grzegórzecka 69), w godzinach 20.00-21.30. Prosimy o wskazanie w zgłoszeniu, w którym dniu naboru będą Państwo uczestniczyć.
 
 
Adepci KTT to grupy stałych słuchaczy skupionych wokół Krakowskiego Teatru Tańca. Skupiają osoby zainteresowane ciągłym, systematycznym rozwojem języka ekspresji ruchowej. Kluczowe zagadnienia tego procesu to m.in.: poszukiwanie znaczenia ciała jako medium, podmiotu oraz przedmiotu sztuki, zgłębianie istoty ciało-umysłu, wiedzy ucieleśnionej, rozwijanie scenicznej obecności, ruchowej prawdy i wyrazistości, a także poszukiwanie relacji pomiędzy formą a organicznością.Proces szkolenia odbywa się przede wszystkim poprzez stałą, regularną praktykę w formie lekcji ruchowych. Głównym „językiem” pracy grup jest szeroko rozumiany taniec współczesny, odwołujący się do takich estetyk, technik i kodów ruchowych, jak: taniec modern, taniec klasyczny, polska technika tańca współczesnego, taniec fizyczny, release, improwizacja i inne.
 
 
W sezonie 2021/22 pracę rozpoczną także grupy ART2 i ART3, w których kształcenie poszerzone zostanie o działania artystyczne – sceniczne, filmowe, improwizacyjne, site-specific i inne. 
 
 
Wszystkie zajęcia odbywają się w studiu Krakowskiego Teatru Tańca,
ul. Grzegórzecka 69 (obok Teatru Variete).
 
 
Aktualnie prowadzimy nabór do grup Adeptów 1, 2 i 3. 
 
Adepci 1 to grupa początkująca z doświadczeniem. Adresowana jest do osób rozpoczynających kontakt z tańcem współczesnym, ale znających już podstawowe elementy i terminologię techniki. Warunkiem uczestnictwa w tej grupie jest ukończenie kursu (grupa START) lub co najmniej roczny kontakt z tańcem współczesnym (szkolenia, kursy, warsztaty itp.) Grupa 1 pracuje we wtorki i w piątki, w godz. 17.55-19.20
 
Adepci 2 to grupa średniozaawansowana. Przeznaczona jest dla osób z kilkuletnim doświadczeniem w tańcu współczesnym, które mają w znacznym stopniu rozwiniętą technikę, świadomość ciała, znają terminologię technik tańca współczesnego i które chcą poszerzać oraz pogłębiać zdobyte wcześniej umiejętności, realizując bardziej złożone zadania ruchowe, frazy choreograficzne, a także podstawowe założenia wyrazowe, improwizacyjne i kreacyjne.Grupa 2 pracuje w poniedziałki i czwartki, w godz. 17.55-19.20
 
Adepci 3 to grupa zaawansowana. Adresowana do osób z wieloletnim doświadczeniem w tańcu współczesnym, mających w wysokim stopniu rozwiniętą technikę i świadomość ciała, także kondycję, warunki fizyczno-mentalne, umiejętności interpretacyjne i doświadczenie sceniczne. Zaawansowanie przejawiać się tu musi nie tylko w umiejętnościach psycho-ruchowych, ale też samodzielności w rozwiązywaniu stawianych problemów ruchowych i podejmowaniu zadań scenicznych, umiejętności pracy solowej, gotowości do pracy w grupie oraz bardzo wysokim stopniu samodyscypliny, regularności i higieny pracy tancerza. Istotne jest także zorientowanie na pogłębianie własnego rozwoju przez uczestniczenie w aktywnościach, szkoleniach, projektach poza studiem, kreację własnych projektów artystycznych. Istotą pracy w tej grupie jest wykorzystanie bardzo złożonych zadań ruchowych, długich sekwencji choreograficznych i zadań interpretacyjnych. Celem jest ugruntowanie i głęboka praktyka zdobytych wcześniej umiejętności. W grupie spotkać się mogą zarówno tancerze zawodowi jak i amatorzy cechujący się szczególnie wysokim poziomem zaawansowania. Grupa 3 pracuje w poniedziałki i czwartki, w godzinach 19.30-20.55. 
 
Zgłoszenia:
Wszystkie osoby zainteresowane dołączeniem do grup Adeptów proszone są o przesłanie informacji zawierającej dotychczasowe doświadczenie taneczne.Zgłoszenia należy przesyłać na adres: krakowskiteatrtanca@o2.pl. Liczba miejsc jest bardzo ograniczona.
 
UWAGA! Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem do grupy. Przyjcie do grupy odbywa się na podstawie praktycznego sprawdzenia umiejętności kandydatka/kandydatki w trakcie lekcji naborowej.