Follow us!

WROĆ do KALENDARZA

  1. pl
  2. en
08 listopada 2021

Rollercoaster. Młodzi kreatorzy wrażeń - rezydencje

„Rollercoaster. Kolekcjonerzy wrażeń” to program prezentacji tańca współczesnego, realizowany przez Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, od 2018 roku. Krakowski Teatr Tańca jest współorganizatorem wydarzenia. Spektakle wybrane przez kuratorów – Pawła Łyskawę i Eryka Makohona – z założenia odmienne pod względem estetyki i formy, konsekwentnie wpisują się w hasła porządkujące program kolejnych edycji. W tym roku „Rollercoaster. Kolekcjonerzy wrażeń” realizowany jest pod hasłem „Młodzi kreatorzy wrażeń” i w całości poświęcony zostanie prezentacji „młodego tańca”.

W ramach programu odbyły się aż trzy rezydencje artystyczne. Choreografowie/choreografki oraz tancerki/tancerze w okresie lipiec-październik 2021 otrzymali od Krakowskiego Teatru Tańca wsparcie organizacyjne, mentorskie oraz produkcyjne. Premiery spektakli odbędą się w ramach tegorocznego Rollercoastera. „Humanimal” Magdaleny Niedzielskiej, tancerki i choreografki kształconej m.in. w Izraelu i Hiszpanii, nawiązując do tzw. ludzkich zoo, podejmuje temat współczesnych form kolonializmu. Ola Bożek-Muszyńska, związana z warszawską sceną taneczną, w duecie z Piotrem Skalskim w spektaklu „Goździk w pustej muszli” poszukuje początku końca i końca początku pierwszego etapu miłości, zakochania, stereotypowo zresztą dedykowanego młodości. Jakub Mędrzycki, trzeci spośród rezydentów, w spektaklu “One Hundred Falls” podejmuje studium upadku, dosłownie i w przenośni. 

Na premierowe pokazy spektakli zapraszamy do krakowskiej Cricoteki.

13 listopada, 18.30 "Goździk w pustej muszli"

14 listopada, 18.30 "One hundred falls"

27 i 28 listopada, 18.30 "Humanimal"

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ BILETY  

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.