Follow us!

WROĆ do KALENDARZA

  1. pl
  2. en
11 listopada 2021

"White Rabbit" - premiera 17 i 18 listopada 2021

Krakowski Teatr Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zapraszają na premierowe pokazy spektaklu "White Rabbit", realizowanego w ramach programu "OFF POLSKA".
Spektakl zostanie pokazany 17 i 18 listopada o godz. 18.30 w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka (ul. Nadwiślańska 2-4 w Krakowie).
 
Krakowski Teatr Tańca, obchodzący w tym roku swoje dwudziestopięciolecie, coraz częściej oddaje stery młodemu pokoleniu choreografów i choreografek, tancerek i tancerzy. Teatr wytworzył model funkcjonowania oparty na współpracy i wymianie energii, zarówno z artystami, jak i lokalnymi społecznościami. Liderzy Teatru powołując się na ekologię i ideę „zero waste” w kontekście prowadzenia działalności kulturalnej, regularnie wspierają młodych twórców, udostępniając wypracowane przez siebie narzędzia (takie jak dostęp do studia tanecznego, działania promocyjne, forma prawna itp.) umożliwiające działania twórcze.
 
"White Rabbit" to efekt zainteresowań twórczych Agaty Jędrzejczak, młodej tancerki i choreografki, absolwentki Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu, współpracującej z Krakowskim Teatrem Tańca od ponad roku.
Inspiracja spektaklu wypływa z myśli Władysława Strzemińskiego, który w „Teorii widzenia” przybliża pojęcie widzenia empirycznego, czyli „widzenia całym ciałem”. Artysta uzależniał wzrost świadomości wzrokowej wobec rozwoju umysłu ludzkiego. Zwracał uwagę na to, że odbiór doznań wzrokowych jest aktywnym procesem uświadamiania - ucieleśnienia myśli. Nie uznawał aktu widzenia jako biernej, biologicznie uwarunkowanej sesji przetworzeń obrazów przez ludzkie oko. Malarz wykreował pojęcie świadomości wzrokowej jako wiedzy wypływającej z wniosków, które swoje źródła mają we fragmencie świata, które wyłapuje oko.
Połączenie technologii i ciała twórcy spektaklu wyobrażają sobie jako nieustający taniec-ruch, trwanie w działaniu. Wykorzystanie nowych mediów jako języka komunikacji daje im nie tylko możliwość przedłużenia ludzkich zmysłów, ale też poszerzenia dialogu, który ma potencjał indywidulanej ekspresji pozostającej w nawiązaniu z rzeczywistością. Jednym z głównych powodów dla których spektakl został stworzony w dialogu tańca i nowych mediów jest pokuszenie się o eksperyment mający na celu wypracowanie nowej percepcji. Ekscytujące jest wypracowanie naturalnego połączenia, które zneutralizuje różnice pomiędzy tym co cielesne, a technologiczne. Równolegle towarzyszy twórcom chęć stworzenia rzeczywistości pełnej czułości, oddania i wsparcia dla drugiego człowieka. "Podążamy za intuicją. Ryzykujemy, wchodząc w głąb nieznanego...."
 
 
WHITE RABBIT
choreografia i koncepcja – Agata Jędrzejczak
video – Grzegorz Kaliszuk
muzyka – || | |
taniec – Agnieszka Ferenc, Martyna Mazurek, Mateusz Bogdanowicz,
Filip Meyer - Lüters
produkcja – Krakowski Teatr Tańca
koordynacja produkcji – Paweł Łyskawa
 
*kolejne prezentacje spektaklu odbędą się 23 i 24 listopada w Katowicach, Mieście Ogrodów oraz 29 listopada w Centrum Kultury w Lublinie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spektakl powstał w ramach Programu OFF Polska.
Program OFF POLSKA realizowany jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu